*Search Bar här*

 • Populära lärosäten
 • Lunds universitet
 • Uppsala universitet
 • Handelshögskolan Göteborg
 • Göteborgs universitet
 • Linköpings universitet

Svedu  >  Utbildningar  >  Medicin

Medicin

Medicin är den vetenskap och praktik som ägnar sig åt hälsa och läkande. Den inkluderar läkare, tandläkare, sjuksköterskor och massor av specialister. Det går att dela in medicin i två stora områden, teoretisk medicin och praktiskt medicin. Teoretisk medicin syftar på ämnen som cytologi, mikrobiologi och neurovetenskap. Praktisk medicin syftar på ämnen som kirurgi, pediatrik och oftalmologi.

Vi har radat upp alla olika program inom området här nedanför och det är bara för dig att klicka på “läs mer här” för att se vilka lärosäten som erbjuder programmet i fråga, vilka betyg/resultat som har behövts för att bli antagen de senaste åren och mycket mer. Om du istället vill se alla programmen här nedanför tillsammans i en lista, där du kan jämföra dem med varandra och sortera dem efter antagningspoäng så klickar du här!

Läkarprogrammet

 • 5.5 år (330hp)

Läkarprogrammet är en utbildning där du snabbt får komma i kontakt med din framtida yrkesroll. Teori och praktik är integrerat under många moment i utbildningen.

Högsta / Lägsta BI 2019

22.14 / 21.52

Högsta / Lägsta HP 2019

1.75 / 1.60

Psykologprogrammet

 • 5 år (300hp)

Psykologprogrammet ger dig den nödvändiga teoretiska och praktiska grunden som alla psykologer behöver. Perfekt program för dig som är intresserad av hur människor fungerar.

Högsta / Lägsta BI 2019

22.10 / 20.73

Högsta / Lägsta HP 2019

1.75 / 1.45

Tandläkarprogrammet

 • 5 år (300hp)

I tandläkaryrket förenas teoretisk kunskap inom medicinska ämnen som odontologi med hantverk, mänskligt omhändertagande samt ett sinne för estetik.

Högsta / Lägsta BI 2019

21.15 / 20.62

Högsta / Lägsta HP 2019

1.50 / 1.40

Sjuksköterskeprogrammet

 • 3 år (180hp)

Sjuksköterskeprogrammet består av både teoretiska och praktiska moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer.

Högsta / Lägsta BI 2019

19.17 / *

Högsta / Lägsta HP 2019

1.05 / *

Fysioterapeutprogrammet

 • 3 år (180hp)

Fysioterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som kan ha olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar.

Högsta / Lägsta BI 2019

20.78 / 17.75

Högsta / Lägsta HP 2019

1.35 / 0.95

Biomedicin

 • 3 år (180hp)

Programmet ger dig en bred kunskap inom människan biologi och patologi, samt kunskaper om vad som ligger bakom de vanligaste folksjukdomarna (t.ex cancer).

Högsta / Lägsta BI 2019

21.04 / 13.84

Högsta / Lägsta HP 2019

1.35 / *

Tandhygienistprogrammet

 • 3 år (180hp)

En tandhygienist arbetar för att främja en god munhälsa hos befolkningen. I yrket ingår bland annat behandlingar av sjukdomar i munhålan som karies och tandlossning

Högsta / Lägsta BI 2019

17.82 / 17.35

Högsta / Lägsta HP 2019

0.80 / 0.75

Logopedprogrammet

 • 4 år (240hp)

Som legitimerad logoped har du ett brett arbetsfält. De flesta logopeder specialiserar sig efter de fyra första åren. Jobben finns vanligen inom hälso- och sjukvård, rehabiliteringsverksamhet och förskolor.

Högsta / Lägsta BI 2019

18.65 / 15.11

Högsta / Lägsta HP 2019

0.95 / 0.40

Audionomprogrammet

 • 3 år (180hp)

Audiologi betyder läran om hörseln. En audionom arbetar med att hitta tekniska tekniska och pedagogiska för ett bättre hörande hos hörselskadade personer.

Högsta / Lägsta BI 2019

16.80 / 16.10

Högsta / Lägsta HP 2019

0.65 / 0.50

Röntgensjuksköterske- programmet

 • 3 år (180hp)

Röntgensjuksköterskan arbetar i en verksamhet som är under ständig utveckling och arbetet kan variera inom en rad olika områden. Huvudområdet är radiografi.

Högsta / Lägsta BI 2019

17.76 / 15.05

Högsta / Lägsta HP 2019

1.20 / 0.65

Optikerprogrammet

 • 3 år (180hp)

Som optiker hjälper du människor till ett bekvämare seende och en bättre tillvaro. Till din hjälp har du den absolut senaste teknologin och produkter som kan anpassas för varje individ.

Högsta / Lägsta BI 2019

16.53 / 16.30

Högsta / Lägsta HP 2019

0.90 / 0.65

Arbetsterapeutprogrammet

 • 3 år (180hp)

I huvudämnet arbetsterapi lär du dig om att ett aktivt liv är av betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Själva programmet ger dig en teoretisk och praktisk grundutbildning.

Högsta / Lägsta BI 2019

18.05 / 14.34

Högsta / Lägsta HP 2019

0.90 / 0.30

Alla programmen i en gemensam lista!

Vi har samlat ihop alla programmen här ovanför i en gemensam lista, där du kan jämföra dem med varandra och sortera dem efter antagningspoäng!