Avdelning: Ekonomi

Svedu  >  Utbildningar  >  Ekonomi

Ekonomi

När du hör ordet ekonom tänker du troligtvis på siffror och pengar. Tanken stämmer till en viss del eftersom att de flesta jobb som ekonomer tillhandahåller innehåller just siffror och hantering av pengar. Ekonomer finns inom i princip alla branscher och arbetsuppgifterna skiljer sig givetvis enormt beroende på vilken bransch du jobbar inom. Det kan handla om allt från att granska redovisningen i ett företag till att marknadsföra en ny produkt. 

Det finns hur många olika ekonomiprogram som helst i Sverige. Förutom att det finns ekonomiprogram på de allra största lärosätena, finns det också handelshögskolor som är till 100% fokuserade på ekonomi. Handelshögskolan i Stockholm har Sveriges populäraste ekonomiprogram men även Handelshögskolan i Göteborg, Lunds universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet har välrenommerade ekonomiutbildningar. 

Klicka på önskat program här nedanför för att läsa mer om programmets innehåll, jobbmöjligheter och mycket mer!